“เอ.พี. ฮอนด้า” จับมือ “ร้านผู้จำหน่าย” ผนึกกำลังตอบแทนสังคม

0

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอ.เอส.มอเตอร์ไบท์ จำกัด ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ.มหาสารคาม ผนึกกำลังตอบแทนสังคม มอบเครื่องเล่นสนาม มูลค่ารวม 1,000,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด มีนโยบายในการสนับสนุนให้ร้านผู้จำหน่ายจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ได้ มอบเครื่องเล่นสนามและสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนในภาคอีสานที่ขาดแคลน จำนวน 8 แห่ง มูลค่าโรงเรียนละ 125,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เพื่อใช้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบในครั้งนี้จะส่งให้เด็กๆ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ โรงเรียนบ้านดงแคน โรงเรียนบ้านปลาขาว โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย และโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม

ติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ของบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ได้ทาง https://www.aphonda.co.th/aphonda-csr/aph-csr-home.ashx